Meření konduktivity - elektrické vodivosti - medu

Meření konduktivity - měrné elektrické vodivosti - medu

(laboratorní rozlišení medovicového a květového medu)

         Postup při měření -----> seznam prací
Potřebné vybavení-----> konduktometr, refraktometr, kapesní váha, „laboratorní“ sklo, destilovaná voda
Při prodeji medu je u nás zvyklostí rozlišovat jej na květový a medovicový. Při označování se ale nelze řídit jen včelařovým názorem. Vyhláškou č. 76/2003 Sb. je stanovena naprosto přesná hranice mezi květovým a medovicovým medem: hodnota měrné elektrické vodivosti 80 mS/m. Odhad podle chuti či vůně nemusí být vždy přesný, zejména u medů, které jsou těsně na této hranici. Přesnou hodnotu elektrické vodivosti lze určit poměrně snadno i v domácí „včelařské laboratoři“ s běžně dostupným vybavením.
fotografie - konduktivita destilky fotografie - konduktivita medu
Měření konduktivity: vlevo destilovaná voda, vpravo 20% roztok medu.

Konduktivita (měrná elektrická vodivost) popisuje schopnost látky vést elektrický proud. Záleží na mnoha faktorech – u medu je ale podstatné množství minerálních látek, který obsahuje. V medovicových medech jich je více, jejich vodivost je tak vyšší než u květových. Vodivost se měří pomocí konduktometru – malého ručního přístroje se dvěma elektrodami, které se do medu ponoří. Tedy – ne přímo do medu, ale do jeho 20% roztoku. Ještě přesněji do 20% roztoku sušiny medu.
fotografie - kvetovy a lesni med
Květový a medovicový med
Tato „drobnost“ měření z pohledu obyčejného včelaře komplikuje. Oproti zjišťování obsahu vody v medu pomocí refraktometru již nejde o „polní měření“, které lze zvládnout i přímo na včelnici či u medometu, ale je zapotřebí na stole „rozbalit“ malou laboratoř.

Seznam prací

 • temperování vzorků a vybavení
 • kalibrace konduktometru pomocí kalibračního roztoku, opláchnutí
 • kontrola konduktivity destilované vody: ..........
 • změření obsahu vody v medu: ..........
 • určení hmotnosti navážky: ..........
 • navážení s přesností 0,1 g
 • naředění v destilované vodě
 • přelití do odměrné baňky, doplnění destilovanou vodou na rysku, dokonalé rozpuštění a promísení
 • přelití vzorku do sklenice s širokým hrdlem a změření konduktivity: ..........
 • opláchnutí elektrod konduktometru destilovanou vodou

Postup při měření

Jednou větou: Med rozmícháme v destilované vodě tak, aby vznikl dvacetiprocentní roztok sušiny, jehož elektrickou vodivost následně změříme.

Jedním odstavcem: Podle obsahu vody v medu, změřeného refraktoměrem spočítáme (či odečteme z tabulky) potřebnou navážku medu – s přesností na desetinu či setinu gramu – pro přípravu 100 ml dvacetiprocentního roztoku. Přesně navážené množství medu rozpustíme v menším množství destilované vody, přelijeme do odměrné baňky a dolijeme na rysku 100 ml. Roztok promícháme, přelijeme do sklenice a změříme jeho elektrickou vodivost konduktometrem. Ten je zapotřebí před měřením kalibrovat v kalibračním roztoku a případně seřídit. Med, destilovaná voda i všechno vybavení musí být temperované na stálou teplotu, ideálně 20 °C.

Potřebné vybavení

K měření vodivosti je zapotřebí nejen samotný konduktometr, ale kvůli přípravě 20% roztoku medu i další laboratorní vybavení. Měření se díky tomu stává poměrně precizní prací, kde je potřeba určité pečlivosti. V rámci oboru jej lze přirovnat například k přelarvování při chovu matek. Ze začátku něco relativně složitého se ale brzy stane rutinou.

vybavení využití běžné cenové
rozmezí (v r. 2015)
konkrétní
cena
konduktometr Finální změření elektrické vodivosti roztoku medu. Třešnička na dortu celého procesu. 250 - 1.700 Kč
(tato kategorie)
vč. obchody i 2.600 Kč
807 Kč
kalibrační roztok Nastavení konduktometru na správnou hodnotu měření - kalibrace. 24 – 45 Kč
vč. obchody i 100 Kč
41 Kč
refraktometr Zjištění podílu vody v medu pro správný výpočet hmotnosti vzorku. 930 - 1490 Kč
(obyčejné optické)
±1.000 Kč
(již dříve)
kapesní váha (přesná digitální váha) Navážení vzorku medu s přesností na 0,1 g. 159 - 1511 Kč
(ale i více)
399 Kč
odměrná baňka 100 ml Velmi přesné naředění vzorku medu destilovanou vodou. 150 - 718 Kč 186 Kč
ostatní „laboratorní“ sklo Rozmíchávání vzorku. Nádoba pro samotné měření konduktometrem. N/A N/A
destilovaná voda Ředění vzorku medu, oplach elektrod. od 7 Kč/l 13 Kč/l

Konduktometr

Konduktometr je běžně prodejný přístroj – trochu větší než mobilní telefon – na tužkové či knoflíkové baterie. Používá se v akvaristice, na čističkách odpadních vod, při péči o bazény apod. Při jeho výběru je vhodné zaměřit se na:

  Zóna nejistoty

  Při naměření hodnoty v rozmezí 76 – 84 mS/m nelze vzhledem k přesnosti konduktometru (2 %) naprosto spolehlivě určit, zda je med květový nebo medovicový.
 • Rozsah měření. Vodivost roztoku medu se pohybuje do cca 130 mS/m (milisiemens na metr), což při převedení na jednotky používané výrobci konduktometrů je 1.300 µS/cm (mikrosiemens na centimetr). S ohledem na přesnost přístroje (viz dále) je proto výhodné zvolit takový, jehož rozsah není zbytečně velký. Měřič v rozmezí 0 až 1.999 µS/cm (tedy 0 – 199 mS/m) je výhodnější než 0 až 19.999 µS/cm (0 – 1.999 mS/m). Cena bývá shodná, stejně jako provedení.
 • Přesnost. Uvádí se v procentech a počítá se z celého rozsahu měření konduktometru (zkratka "FS" = full scale). Přístroje této kategorie (± 1.000 Kč) mívají přesnost 2 %. V cenách od 5.000 Kč jsou k dostání i měřiče s maximální chybou 0,3 %.
  S ohledem na výše zmíněný rozsah tak přístroj s nižším rozmezím měření zaručí přesnější výsledek, resp. s menší možnou chybou. Dvě procenta z 0 – 199 mS/m představují 4 mS/m, zatímco z 0 – 1.999 mS/m již 40 mS/m. (Hranice určená vyhláškou pro medovicový med je 80 mS/m).
 • Teplotní kompenzace. Vliv teploty na měření je poměrně velký - s každým stupněm Celsia se vodivost stejného roztoku mění cca o 2 %. Rozdíl 10 °C způsobí zhruba pětinovou chybu ve výsledku. V praxi tak vlivem teplotní chyby může naměřená hodnota 90 mS/m (medovicový med) ve skutečnosti znamenat 72 mS/m (květový med).
  Většina běžných přístrojů disponuje automatickou teplotní kompenzací. Existují ale i konduktometry, kde se teplota měřeného vzorku nastavuje manuálně - je zapotřebí ještě samostatný teploměr.
 • fotografie - kalibrovany konduktometr
  Kalibrovaný konduktometr při 19 °C.
  Kalibrační roztok je v černém víčku v dolní části přístroje.
 • Možnost kalibrace uživatelem. Jde o poměrně zásadní věc. Výrobci při každodenním používání konduktometru (např. v bazénech apod.) doporučují kalibraci provádět cca jednou za čtrnáct dní. Při příležitostném použití s dlouhými pauzami, které lze ve včelařství předpokládat, pak před každým použitím. Zaslání měřiče ke kalibraci výrobci či prodejci jeho používání výrazně komplikuje. Většina přístrojů umožňuje uživatelskou kalibraci – nejčastěji pomocí malého šroubováku.
  Pro kalibraci se používá kalibrační roztok 1413 µS/cm (při 25 °C), téměř všichni prodejci konduktometrů jej mají ve své nabídce také. Ceny stejného produktu se ale markantně liší. V době psaní tohoto článku se 20ml sáček prodával na internetu v běžném rozmezí 24 – 45 Kč za kus, v jednom včelařském internetovém obchodě byl k dostání ale i za 100 Kč.
  Mimochodem: při pohledu na obal kalibračního roztoku je velmi dobře vidět význam teploty na měření elektrické vodivosti – temperování medu i vybavení má při měření význam.
 • Vodotěsnost. Při využití pouze na měření elektrické vodivosti medu nemá velký význam. Pravděpodobně je uváděna pro měření vody v bazénech apod., kde hrozí vyklouznutí měřiče z ruky.
 • Elektrody. Jejich životnost není neomezená, záleží na frekvenci používání, péči (oplachu destilovanou vodou po měření), agresivitě měřených látek. Některé přístroje mají elektrody vyměnitelné, jiné ne. Někde jsou kovové, jinde grafitové (údajně lepší). Vše má své opodstatnění, ale nelze opomenout i cenu celého konduktometru. Nemálo měřičů je výrazně levnějších než náhradní elektrody k jiným.
 • Ochranný kryt elektrod („víčko“). Nejenže chrání citlivé části přístroje, ale lze jej velmi dobře využít při provádění kalibrace. Kalibrační roztok je často nabízen v malých sáčcích o objemu 20 ml. Pokud toto množství nalijeme do jakékoliv běžné nádobky (sklenice apod.), do které se vejde měřící sonda konduktometru, tak se kalibrační roztok rozlije po jejím dně a měřící elektrody se sotva namočí. Ochranný kryt elektrod má oproti tomu přímo ideální velikost. Roztokem ze sáčku jej naopak snadno přelijeme. Tvar víčka bohatě umožní ponoření celých elektrod a tak i snadnou kalibraci.
fotografie - refraktometr a pohled do jeho zorneho pole
Refraktometr s vzorkem medu a pohled do zorného pole (17 % vody).

Refraktometr

Každý med obsahuje určitý podíl vody, běžně cca 15 – 22 %. S tímto množstvím vody je potřeba počítat při dalším ředění medu až do požadovaného 20% roztoku sušiny. Refraktometr je ve včelařství běžně používaný pro kontrolu zralosti medu před medobraním. Většinou se jedná o optický přístroj pracující bez baterií, s automatickou teplotní kompenzací. Existují i digitální refraktometry – jsou ale výrazně dražší.

Kapesní váha = přesná digitální váha

fotografie - kapesni vaha
Kapesní váha s naváženými 24,1 gramy medu o obsahu vody 17 %. Plastová tyčka slouží k jemným úpravám množství medu.
fotografie - tabulka navazky medu
Navážka medu pro 100ml roztok
v závislosti na obsahu vody (pdf, 24 kB).
Kapesní váha je ustálený termín pro malou přesnou digitální váhu. Odlišují se zejména svojí přesností (na desetiny, setiny či tisíciny gramu) a celkovou váživostí (20 – 2000 g). Pro přípravu 100 ml 20% roztoku medu budeme potřebovat odvážit cca 23 – 27 gramů medu. Váživostí nám tak bohatě postačí i nejlevnější váha do 100 či 200 g. Kapesní váha nalezne v domácnosti či včelařském provozu širší uplatnění, lze ji proto vybírat i s ohledem na jiné užití. Auto kalibraci umí snad všechny digitální váhy – jde o automatické nastavení na nulu po zapnutí. Taktéž lze tzv. tárovat = vynulovat manuálně (např. po položení prázdné nádobky). Kalibraci jako u konduktometru většina výrobku ale neumožňuje. V návodech některých vah se lze dočíst informaci o možnosti poškození váhy položením příliš těžkého předmětu na vážící plochu či silným stisknutím. Některé váhy mají z tohoto důvodu ochranný kryt, který může sloužit i jako miska pro vážení. V neposlední řadě je dobré dopředu vědět jaké baterie přístroj vyžaduje.
fotografie - odmerna banka
Plastová odměrná baňka s detailem rysky.

Odměrná baňka – „laboratorní“ sklo

Slouží k odměření přesného množství roztoku, resp. dolití destilovanou vodou na rysku 100 ml. Ta je umístěna ve zúžené části baňky – oproti např. odměrnému válci stejného objemu se mnohem více projeví i minimální chyba. Odměrné baňky se prodávají ve dvou třídách přesnosti: A a B. U objemu 100 ml je největší dovolená chyba objemu třídy A ±0,100 ml, třídy B ±0,200 ml. Baňky se vyrábějí plastové i skleněné, se šroubovacím uzávěrem či zábrusem anebo bez uzávěru.

V rámci měření elektrické vodivosti medu bude odměrná baňka asi jediným skutečným kusem laboratorního skla, které bude potřeba. Pro přípravu a měření roztoků stačí běžné čisté sklenice. Pro přelévání do odměrné baňky je vhodná sklenice s nálevkou nebo trychtýř. Taktéž se hodí plastová či skleněná tyčka na rozmíchávání roztoku a malá pipeta či kapátko na pohodlné doplňování odměrné baňky destilovanou vodou na rysku. Pokud nemá konduktometr víčko na elektrody, budeme ještě potřebovat malou nádobku vhodného tvaru na provádění kalibrace.

Odečítání spodního okraje menisku

fotografie - meniskus Ukázka odměření objemu (konkrétně 10 ml) odečtením spodního okraje menisku = prohnutí hladiny vzorku na rozhraní kapaliny, vzduchu a stěny odměrného válce daném mezipovrchovým napětím. Takto jsou odměrné nádoby kalibrovány. Oko pozorovatele musí být v rovině spodního okraje menisku (nikoliv nad či pod ním)
Průměr válce je shodný s průměrem odměrné baňky na obrázku výše, rozdíl je pouze v materiálu - sklo má m.j. lepší optické vlastnosti a rozhraní je na fotografii lépe viditelné než v plastové odměrné baňce.

Destilovaná voda

Je důležité, aby šlo o čistou H2O – aby obsahovala minimum jakýchkoliv dalších látek. Její konduktivita by se měla blížit nule. Běžná technická destilovaná voda má vodivost 2 µS/cm, maximum by nemělo přesáhnout 10 µS/cm (mikrosiemens na centimetr). Je zapotřebí nejen k samotnému ředění medu, ale i k oplachování nádob a zejména elektrod konduktometru po skončení práce.
2. 11. 2015 Zpět na seznam článků.