Varroáza v Kanadě - Ontariu

Soužití s varroázou v Kanadě - Ontariu

Doporučené metody monitoringu
Hraniční hodnoty napadení
Doporučené metody ošetřování

Ministerstvo zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova kanadské provincie Ontario vydalo manuál pro včelaře ohledně tlumení včelích nemocí. Obsahuje rady nejen ohledně léčení samotného, ale zejména metody monitoringu. Dokument je míněn jako doporučení - nikoliv nařízení, zejména s ohledem na varroázu, o které vybíráme dále podstatné informace. V tom se značně liší od toho, na co jsou naši včelaři zvyklí. Také mnohé doporučované metody - ať monitoringu nebo ošetřování - jsou nezvyklé a z našeho pohledu inovativní. "Kanadský" způsob tlumení varroázy ukazuje, že jde jít i jinou cestou, než vydáváním závazných nařízení s hrozbami sankcí pro včelaře.

[Poznámka autora: Tento článek není doslovným překladem z kanadského zdroje. Smysl původního textu je však zachován. Záměrně jsou vynechány komerční léčivé přípravky - jejich názvy a popis použití. Jsou odlišné od tuzemských a při jejich použití je ve zdrojovém dokumentu odkazováno na příbalovou informaci (návod k použití).]

Provincie Ontario, Kanada

Nejlidnatější část Kanady. Na 1 mil km2 žije 12 mil. obyvatel.
Nachází se mezi Hudsonovým zálivem a Velkými jezery, mezi 42° a 57° severní šířky.

mapa Kanady - Ontario
Provincie Ontario na mapě Kanady
(zdroj: Wikipedia)

Včelařství v Ontariu
rok včelařů včelstev
2015 2.562 101.135
2014 3.262 112.800
2013 3.155 97.500
2012 3.200 101.000
2011 2.900 90.000
2010 2.600 83.150

Zdroj: Statistický úřad Kanady

Doporučené metody monitoringu varroázy

 1. Lepivé desky

  Silný kus papíru (např. kartonu) o rozměrech 38×30 cm se potře směsí z 50 % vazelíny a 50 % ztuženého tuku (margarínu) a vloží pod síť na tři dny. Poté spočítáme nalezené kleštíky, jejich počet vydělíme třemi a získáme průměrný denní spad.
  Lepivé desky mohou být v úlu také ponechány do příští návštěvy. Zabrání se tak návratu spadlých roztočů na včely.
  [Poznámka autora: V cizojazyčných zdrojích je často uváděno i čištění obdobných - např. plastových - desek stěrkou či špachtlí pro opakované použití. Nezřídka se doporučuje potření jen samotným margarínem.]
 2. Válení v éteru

  Vychytíme cca 300 včel (přibližně půl hrnku) z plodiště a 3-4× postříkáme éterem (startovací éterový sprej). Poté protřepáváme cca 1 minutu. Při následném pomalém otáčení sklenice spočítáme kleštíky, kteří ulpěli na skle a víčku. Je potřeba pracovat v dobře větraném prostoru a používat rukavice.
 3. Smyv včel v lihu

  Vychytíme cca 300 včel (přibližně půl hrnku) z plodiště a ve sklenici je zcela zalijeme lihem (lze použít i nemrznoucí směs do ostřikovačů). Řádně protřepeme a pak vylijeme přes síto do bílého lavoru. Včely propláchneme zbývajícím lihem. Roztoče spočítáme v lavoru.
  [Poznámka autora: Video o metodě smyvu včel v terénu v našich podmínkách.]
 4. Protřepávací metoda

  Na trhu jsou již k dispozici prostředky přímo určené k otřepu včel. Postupujte podle přiloženého návodu.
  [Poznámka autora: I v ČR jsou již ke koupi komerčně vyráběné diagnostické pomůcky pro otřep včel - práškovým cukrem. Fotografie z práce s doma vyráběným jsou v naší fotobance.]

Hraniční hodnoty napadení včelstev kleštíkem

metoda monitoringu KVĚTEN SRPEN
válení v éteru 1 kleštík na 100 včel 2 kleštíci na 100 včel
smyv v lihu 2 kleštíci na 100 včel 3 kleštíci na 100 včel
lepivé desky 9 kleštíků za 24 hod. 12 kleštíků za 24 hod.
Následující limity jsou obecné zásady léčby. Tyto navržené úrovně se budou lišit v závislosti na síle včelstev, umístění včelnice a způsobu ošetřování. Nejlepší způsob jak určit správné načasování tlumení varroázy, je pravidelné sledování úrovně napadení a porovnávání výsledků. S ošetřováním započněte, pokud zjistíte monitoringem následující úroveň napadení (nebo vyšší):

Doporučené metody ošetřování včelstev proti varroáze

období způsob ošetření
jaro 65% kyselina mravenčí. Při jednorázové aplikaci s pomalým odparem aplikujeme 250 ml. Při opakované aplikaci jedna dávka 30-40 ml pro dvounástavkové včelstvo [Poznámka autora: pravděpodobně langstroth 232 mm], 15-20 ml pro jednonástavkové. Opakujte 6× v intervalech 3-5 dnů podle návodu, celkem 21-30 dnů. Česno musí být otevřené.
Ujistěte se, že včelstva jsou dostatečně silná. Při aplikaci kyseliny mravenčí musí mít 6 a více obsedlých rámků s plodem. Venkovní teplota by měla být v rozmezí 10 - 26 °C. Teploty nad 30 °C mohou způsobit poškození včelstev.
Komerční přípravky podle návodu k použití [Poznámka autora: názvy a popis vynechán].
Při použití komerčního přípravku s účinnou látkou kyselinou mravenčí by neměl být med vytáčen dříve než za dva týdny po ukončení léčby.
V Ontariu jsou populace kleštíků rezistentních na tau-fluvalinát. Použití přípravku s touto účinnou látkou způsobí nedostatečné tlumení varroázy.
červen V červnu zkontrolujte minimálně pět včelstev na včelnici jednou z metod monitoringu, abyste zhodnotili úroveň napadení včelstev varroázou.
Některé komerční přípravky [k tlumení varroázy] na bázi kyseliny mravenčí mohou být použity i během snůšky medu.
pozdní jaro
a léto
Výměna matek ve včelstvech za vybrané místní odolné linie.
Vyřezávání trubčího plodu. Vložte jeden nebo dva rámky s trubčí mezistěnou (nebo jen prázdné - stavební) do plodiště. Vyjměte je po zavíčkování trubčího plodu, ale ještě před jeho vylíhnutím (přibližně za 21 dní). Opakujte od jara do doby než včely vyženou trubce z úlu - můžete dosáhnout obdobných výsledků jako při použití registrovaných léčiv.
Upozornění: Nenechte trubčí plod vylíhnout ve včelstvech! Způsobíte si tím zhoršení nákazové situace.
Komerční přípravky na bázi kyseliny mravenčí. [Poznámka autora: názvy a popis vynechán]
Síťovaná dna mohou trochu zlepšit nákazovou situaci, ale infekci podstatně nesníží bez použití dalších metod tlumení.
[Poznámka autora: Celoplošně zasíťovaná či např. trubková dna jsou v některých zemích brána jako prostředek k tlumení varroázy - kleštíci, kteří spadnou na dno a propadnou sítí pod úl, se vrací mezi včely výrazně obtížněji než při použití pevných den.]
srpen Na začátku srpna zkontrolujte minimálně pět včelstev na včelnici jednou z metod monitoringu, abyste zhodnotili úroveň napadení včelstev varroázou.
Zimní včely se líhnou na konci srpna či začátkem září. Pokud jsou vysoce napadeny [kleštíkem], utrpěly takové poškození, že včelstvo řádně nevyzimuje a pravděpodobně uhyne.
časný podzim Ihned po odstranění medníků (ošetření na konci září či až v říjnu má nižší účinnost).
65% kyselina mravenčí. Při jednorázové aplikaci s pomalým odparem 250 ml. Při opakované aplikaci jedna dávka 30-40 ml pro dvounástavkové včelstvo [Poznámka autora: pravděpodobně langstroth 232 mm], 15-20 ml pro jednonástavkové. Opakujte 6× v intervalech 3-5 dnů podle návodu, celkem 21-30 dnů. Česno musí být otevřené.
Ujistěte se, že včelstva jsou dostatečně silná. Musí mít 6 a více obsedlých rámků s plodem, při aplikaci kyseliny mravenčí. Venkovní teplota by se měla být v rozmezí 10 - 26 °C. Teploty nad 30 °C mohou způsobit poškození včelstev.
Komerční přípravky podle návodu k použití. [Poznámka autora: názvy a popis vynechán]
Důrazně doporučujeme - s ohledem na možné snížení účinnosti léčení ať kvůli aplikačním teplotám či rezistenci kleštíků - monitorovat napadení po provedeném podletním ošetření. Zda bude nutné i následné ošetření kyselinou šťavelovou.
Připomínka: Je důrazně doporučeno, aby včelstva sestávala z 7-8 obsedlých rámků na konci sezóny z důvodu úspěšného vyzimování.
pozdní podzim Pokap kyselinou šťavelovou. Použijte, pokud hodnoty napadení dle monitoringu označují ošetření za nezbytné.
Upozornění: Kyselina šťavelová může poškozovat včelí plod. A zároveň není účinná na kleštíky na zavíčkovaném plodu. Používejte pouze v bezplodém období. Aplikujte jen ve spojení s ošetřením během časného podzimu. Neaplikujte, pokud jsou nasazené medníky kvůli možné kontaminaci konzumního medu.
Způsob přípravy: Rozpusťte 35 g dihydrátu kyseliny šťavelové v 1 litru teplého cukerného roztoku 1:1 (w:v). Zakuřte včely a pomocí např. injekční stříkačky polijte 5 ml každou včelami obsazenou uličku. Aplikujte za chladného dne, když jsou včely v hroznu. Maximální dávka je 50 ml na včelstvo. Za určitých nepříznivých podmínek může toto ošetření způsobit zvýšenou úmrtnost včel či stres pro včelstvo.
Pokud používáte kyselinu mravenčí, ujistěte se, že úl je - kromě hlavního česna - řádně utěsněn. Česno však nesmí být zúženo. Používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice, dlouhé rukávy, uzavřené boty). Připravte si nádobu s vodou na opláchnutí případného potřísnění. Dbejte teplotních omezení pro použití kyseliny mravenčí.

Plná verze zdrojového dokumentu byla vydána v dubnu 2014 a lze ji nalézt na stránkách ministerstva zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova provincie Ontario v Kanadě. Dokument se obdobným způsobem zabývá i dalšími nemocemi či škůdci včel - lesknáčkem úlovým, akarapidózou, morem včelího plodu, hnilobou včelího plodu, nosematózou, zvápenatěním a virem pytlíčkovitého plodu.

Líbí se vám tento článek?

 • Pomohl vám při hledání odpovědí na vaše otázky či řešení vašeho problému?
 • Všimli jste si, že není "olepený" reklamou?
 • Chcete nám poděkovat či pomoci, aby mohly vzniknout další podobné články?
Podpořte včelky.cz

více informací     >>>
20. 4. 2016 Zpět na seznam článků.