Hnízdiště pro včely samotářky, čmeláky a další živočichy

Pozorovaní živočichové

Chtěli byste vědět, kdo všechno se může zabydelt v zahradním hnízdišti?
Hodně záleží na konkrétních podmínkách umístění a může se značně lišit. Následující fotografie berte tedy prosím jen jako velmi nereprezentativní vzorek. Mnoho živočichů jsme navíc viděli, ale nepodařilo se nám je vyfotografovat.
Podrobný ani stručný popis živočichů neuvádíme - pouze bychom opisovali, co už je popsáno v mnoha tištěných či elektronických encyklopediích a atlasech. Zajímají-li vás podrobnosti, využijte prosím tyto zdroje. Pro začátek určitě není špatná Wikipedie.

foto - foto - vosik obecny foto - foto - foto -

foto - foto - foto - jezek foto - text foto - text

foto - text
Zpět na úvod do zahradního hnízdiště.