Matematika - včely a včelařství

Včely a včelařství ve výuce matematiky

Kolikrát letí včely pro pyl?

Z jednoho letu přinese včela létavka dvě pylové rousky, z nichž každá váží průměrně 8 miligramů.
Pro jejich vytvoření musela navštívit průměrně 80 květů.
Ročně včelstvo spotřebuje 30 kilogramů pylu

Kolik květů musí včely navštívit?

Kolikrát letí včely pro nektar?

Z jednoho sběracího letu přinese včela v medném váčku 0,055 mililitru nektaru. V úlu jej včely přetvoří na 0,02684 mililitru medu.
Za rok včelstvo spotřebuje průměrně 75 kg medu, dalších zhruba 35 kilogramů odebere včelař.
(1  kg medu odpovídá zhruba 1,4 l medu)

Kolikrát musí včely vyletět kvůli sběru medných zásob?

Jak dlouhá je řada včel?

1 úl počet včel délka
(mm)
váha
(mg)
červen prosinec
matka 1 1 25 220
trubec 1000 0 20 230
dělnice 50.000 15.000 13 100

Jak dlouhou řadu (v km) vytvoří včely? A kolik kg váží?
   A) v červnu?    B) v prosinci?

Kolik medu získá včelař?

V dobrém roce získá včelař z 1 včelstva 4 nástavky medných plástů, ve špatném roce pouze 2. V každém nástavku je 10 plástů o rozměru 428x139 mm. 1 dm2 plástu obsahuje přibližně 250 g medu.

Kolik kilogramů medu získá včelař z jednoho včelstva, je-li:
  A) dobrý rok?   B) špatný rok?

Jak moc klade matka?

Matka naklade denně až 2000 vajíček. Jedno vajíčko váží 0,1 miligramu. Váha matky je průměrně 220 miligramů.

Kolikanásobek svojí hmotnosti matka za den naklade?

Kolik žihadel zabíjí?

V jedovém váčku včely je 0,26 miligramu jedu. Střední smrtelná dávka ("LD50") pro člověka je 2,8 mg na 1 kg hmotnosti.

Kolik včel by tak mohlo usmrtit:
   1.) 40kg dítě?
   2.) 60kg ženu?
   3.) 80kg muže?

Máte-li nápad na další využití včel a včelařství ve školní výuce, napište nám - .
Vaše připomínky či tipy také vítáme - pomáhají zlepšit servis, který tyto stránky nabízejí.