Produkce matek a včelstev

Produkce matek a včelstev

Kromě "klasických" včelích produktů včelaři také prodávají samotná včelstva, roje, oddělky, smetence, pakety, včelí matky, ...

fotografie - roj fotografie - rojove matecniky
Roj Rojové matečníky

Roj

Představuje nejpřirozenější způsob množení včelstev. A dlouhou dobu býval také jediným známým. Zvyšování počtu včelstev rojením je pro včelaře ale velmi neefektivní. Vyrojené včelstvo je delší dobu "lenivější", po vyrojení zase příliš oslabené - mnoho medu proto nepřinese. Roj se může usadit na nepřístupném místě, odkud jej nedokážeme sundat. A do třetice - včelař musí okolí úlů neustále kontrolovat, aby roj nepropásl... Roje se v dnešní době téměř neprodávají.

Smetenec

Je umělý roj - včelař odebere z několika včelstev patřičné množství včel (± 2 kg), ke kterým přidá oplozenou matku. Smetenec v novém (zavřeném) úlu se dá na pár dní do sklepa a krmí se. Včely se stmelí, začnou stavět nové plásty, matka začne klást vajíčka.
I tvorba smetence je značně pracný způsob množení včelstev, ale ve specifických případech (ozdravění včelstva aj.) je velmi účinný.
fotografie - oddelky v lese fotografie - nouzove matecniky
Stanoviště s oddělky v lese Nouzové matečníky vybudované včelami po osiření (vpravo vylíhlý)

Oddělek

Tvorba oddělků představuje nejjednodušší způsob množení včelstev. Z mateřského úlu se odebere několik plástů - plodových i zásobních - i se včelami a vytvoří se tak nové včelstvo. Včely, které brzy pocítí osiřelost, jsou schopny si z mladých larviček vychovat novou matku samy. Včelaři ale většinou přidávají do oddělku zralý matečník (buňku s matkou těsně před vylíhnutím) anebo rovnou oplozenou matku.

Chov matek

Pro výměnu matek ve vlastních včelstvech, navýšení jejich počtu anebo na prodej, včelaři produkují matky či matečníky (buňky s budoucí matkou). Způsobů existuje mnoho, všechny využívají přirozené instinkty včel, které by se v určitých momentech pustily do výchovy nové matky i bez včelaře.
fotografie - seriove matecniky
Sériové matečníky z cíleného odchovu

Chov v mateřském včelstvu při matce

Princip:
Matka produkuje feromon, který ve včelách m.j. potlačuje snahu vychovávat z larviček nové matky namísto dělnic. Pokud ale produkce tohoto feromonu u staré matky klesne (například pro její vysoký věk), včely v odlehlejších částech úlu začnou v některých buňkách odchovávat nové matky (docílí toho krmením vybraných larviček nadbytkem mateří kašičky po celou dobu jejich larválního stádia) - aby ji zavčasu vyměnily.
Využití:
Včelař do části úlu, kam matka nemá přístup (je oddělena mateří mřížkou), vloží matečníkové mističky s přenesenou, čerstvě vylíhnutou, larvičkou. Průměr matečníkových misek je přesně takový, jaký včely používají pro vlastní chov matek (9 mm) - včely jsou tak "postrčeny" k tomu, aby z nabídnutých larviček vychovaly budoucí matky. Matečníky včelař zužitkuje podle vlastní potřeby.

Chov matek v osiřelci

Princip:
Včelstvo, které přijde o matku, ale má ještě v buňkách k dispozici nakladená vajíčka či mladé larvičky, je schopné z několika z nich vychovat budoucí matky (opět toho docílí krmením vybraných larviček nadbytkem mateří kašičky po celou dobu jejich larválního stádia).
Využití:
Včelaři tohoto záchranného instinktu využívají - ze včelstva vytvoří tzv. osiřelec (bez matky), do kterého vloží matečníkové mističky s přenesenými larvičkami jeden den po jejich vylíhnutí. Pokud v osiřelci nejsou již žádné jiné larvy ani vajíčka, včelám vlastně nezbývá žádná jiná možnost, jak se zachránit, než z dodaných larev začít vychovávat nové matky. Takto vytvořené matečníky včelař zužitkuje opět podle vlastní potřeby.

Oba tyto způsoby mají mnoho modifikací, vždy je ale potřeba respektovat instinkty včel.

Přelarvování

fotografie - prelarvovani fotografie - prelarvovani fotografie - otevrene matecniky fotografie - matecniky
Z plemenného včelstva se vybere jednodenní larvička,... ... která se přenese do matečníkové misky. Misky se vloží do chovného včelstva (stav po třech dnech). Po zavíčkování je možné je přenést do líhně.
(Podrobný návod pro včelaře)

Využití matečníků

Matečníky jsou jen půl cesty k nové kladoucí matce. Před vylíhnutím se přemisťují do včelstva, kde se matka vylíhne a po pár dnech vyletí k oplozovacím letům. Během nich se postupně spáří s několika trubci, jejichž sperma si uchovává v semenném váčku po celý svůj život a postupně jej uvolňuje k oplozování vajíček. K rozkladení nové matky se často používají mini-úlky, příhodně nazývané oplodňáčky. Matka se po kontrole kladení s několika dělnicemi vkládá do transportní klícky, v které se poté prodává (lze i zaslat poštou).
Výměna nebo přidání matky do včelstva není úplně bezproblémová. Včely v některých obdobích nerady přijímají novou matku - vnímají ji jako vetřelce - a včelař se tak musí uchýlit k různým trikům.

fotografie - oplodnacky fotografie - kladouci matka fotografie - znaceni matky fotografie - matka s doprovodem v klicce
Oplodňáčky v lese. Kontrola kladení matky (vajíčka jsou vidět v buňkách vlevo). Značení matky.
(Podrobný návod pro včelaře)
Matka s doprovodnými včelami a krmným těstem v zasílací klícce.
fotografie - inseminace vceli matky
Inseminace včelí matky

Inseminace

Jako zdroj larviček pro přelarvování (přenášení do matečníkových misek) využívají včelaři takových včelstev, s jejichž vlastnostmi jsou nejvíce spokojeni. Z nich vylíhlé matky potom vyměňují ve včelstvech, jejichž vlastnosti jim naopak nevyhovují (jsou bodavá, náchylná k nemocem, rojivá, produkují málo medu, ...). Nicméně přirozeným pářením nelze (s výjimkou ostrovního včelaření) zajistit, aby byly matky oplodněny jen požadovanými trubci. Proto se i ve včelařství využívá umělá inseminace.