Norské zimování - přemetení včelstva na mezistěny

Norské zimování - přemetení včelstva na mezistěny

Jedná se o zákrok, který se na první pohled může zdát příliš razantní a "tvrdý". Ale jeho pomocí lze vyřešit mnoho problémů zaráz:
 • změna rámkové míry
 • snížení infekčního tlaku (mor včelího plodu, zvápenatění, nosematóza, varroáza, ... ij.)
 • razantní obměna díla
 • výměna matky
 • zvýšení produkce plástů
Termín provedení se může lišit podle účelu. Včely by ale měly mít možnost do zimy vystavět nové hnízdo a vytvořit dostečné zásoby na přežití - jak cukerné tak i bílkovinné.
Pokud se norské zimování provede po letním slunovratu, půjde včelstvo do zimy lehce slabší než ostatní. Ale bouřlivým rozvojem v příštím roce sílu ostatních včelstev hravě dožene - leckdy i víc.
Hlavní význam spočívá ve snížení infekčního tlaku ze starého úlu či díla. Zejména je efektivní na onemocnění vázaná na včelí plod.

Způsob provedení je dán principem zákroku: včelstvo je potřeba umístit do (nového) úlu vybaveného pouze mezistěnami:
Potřebné vybavení:
 • Nový úl s rámky s mezistěnami - velikost zhruba 2/3 původního úlu.
 • 1 prázdný nástavek nové míry jako manipulační.
 • Plechovku na včely, smetáček a případně i smyk.
 • Lahve na krmení s roztokem.
 • Ochranné prostředky podle ostrosti včelstva. Rukavice a halena jsou na místě.
Postup práce:
 • Starý úl odsuneme stranou, na jeho místo dáme nový se všemi nsátavky vybavenými rámky s mezistěnami.
 • Prázdný manipulační nástavek postavíme nahoru.
 • Ze starého úlu vyndaváme jeden plást za druhým a včely sklepáváme do plechovky.
 • Smetáček používáme jen nestačí-li sklepávání včel z rámků.
 • Pracujeme rychle, bystře, ostražitě.
 • Z plechovky včely přesypáváme do nového úlu.
 • Pokud nalezneme matku, umístíme ji v klícce mezi nové nástavky.
 • Matku ale není potřeba hledat.
 • Po přesypání posledních rámků zaženeme včely kouřem z manipulačního nástavku dolů na mezistěny a úl zakryjeme.
 • Nasadíme krmítka s roztokem (vhodné jsou prosakovací lahve).
 • Krmení po týdnu zopakujeme.

  • Zákrok je vhodné provést v podvečer - včely se přes noc snáze srovnají.
  • Přemetáme-li jedno včelstvo z řady úlů, část létavek si za domov zvolí sousední úly.
  • V novém úlu smí být jen mezistěny - snaha "pomoci" včelám byť jediným plástem s plodem je kontraproduktivní. Včely se ho drží, nechce se jim na mezistěny a metoda nefunguje!
  • Ve včelstvu bude minimálně 3 týdny výpadek v líhnutí mladušek - bude slábnout.
  • Staré plásty z původního úlu zužitkujeme (med vytočíme, plod dáme jiným včelstvům) anebo bez sentimentu zlikvidujeme. Zvláště je-li dúvodem přemetání na mezistěny podezření na nějakou nemoc nebo její vyšší infekční tlak.
  • Chceme-li zákrok spojit s výměnou matky, je potřeba původní královnu odstranit. Nová se umístí do klícky s medocukrovým těstem mezi nástavky s mezistěnami. Včely pochopí, že nemají jinou šanci než novou matku přijmout.
Norské zimování má více variant. Liší se dobou provedení a hlavním cílem. Jde o zootechnický zákrok, který je vhodné ovládat i jen pro případ "kdyby bylo potřeba".
Za zmínku stojí verze s izolací (zaklíckováním) matky v původním úlu 3 týdny předem. Všechen plod se vylíhne, odpadá otázka kam s ním. A včelstvo bez otevřeného plodu mohlo více sil věnovat snůšce.