Objednávka léčiv pro včely

Objednávka léčiv pro včely

Léčiva pro včely (přesněji veterinární léčivé přípravky) jsou k mání v podobném režimu, jako léky pro lidi. Rozlišují se přípravky na předpis a bez něj.
Léky, které jsou prodejné bez předpisu, lze prostě jen koupit. Buď v (třeba včelařském) obchodě, který je k jejich prodeji oprávněn anebo u veterinárního lékaře.
Přípravky na předpis volně zakoupit nelze - je potřeba si je nechat u soukromého (nikoliv tedy úředního - státního) veterináře předepsat. S receptem na humánní léky bychom šli normálně do lékárny. U včelích léčiv je postup trochu odlišný:
  • Buď nám je dodá přímo onen soukromý veterinář a vyzvedneme si je v jeho ordinaci.
  • Anebo se s receptem "v ruce" obrátíme na distributora či přímo výrobce veterinárního léčivého přípravku a po vzájemné dohodě postupujeme dál.
První varianta bývá jednodušší, ale dražší - veterinář má svoji marži.
Druhá je náročnější na komunikaci a zařizování, ale můžeme ušetřit.
UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k tomu, že nelze ovlivnit, v kterém státu se nachází čtenář tohoto textu anebo v jakém režimu chová včely, neklade si tento článek za cíl být 100% v souladu s legislativou všech možných zemí. Popisuje jen obecné principy zajištění léčiv pro včely. Je zodpovědností čtenáře, aby svoje konání činil v souladu s právními předpisy státu, ve kterém se nachází.
V České republice jsou léčiva pro včely dlouhodobě dotována podle nařízení vlády číslo 197/2005 Sb. Ke dni psaní tohoto textu činila dotace 70 % ceny. Lze o ni požádat obdobně, jako o ostatní dotace podle uvedeného nařízení vlády. Dotace se proplácí zpětně. Někteří distributoři prodávají léčiva již za ceny snížené o tuto dotaci a sami si ji pak vyřizují.