Proč včelař do včel kouří?

Proč včelař do včel kouří?

fotografie - ohen
Před ohněm lze pouze utéct
fotografie - vcelstvo v chomaci fotografie - vcelstvo po zakoureni
Otevřený úl před zakouřením... ... a po zakouření

Včely si za dobu své existence vybudovaly řadu reflexů. Jedním z nich je obrana pro ohni. Včely, které cítí kouř, se stáhnou do úlu a nabírají zásoby medu do medného váčku. Připravují se tak na útěk před ohněm - jiné obrany proti němu není. Včelstva, která to neudělají, prostě uhoří... Přirozeným výběrem tak dnes žijí jen včely, které na oheň reagují útěkem.
fotografie - vcelarsky kurak
Zelená tráva v kuřáku brání vylétávání jisker
fotografie - rozprasovac s vodou
Včele se s mokrými křídly špatně létá

Včelaři toho umě využívají. V kuřáku spalují troud, který vytváří studený dým. Nehrozí od něj zapálení úlu, ale včely před ním utíkají. Včela s plným medným váčkem nebodá - je mírnější. Navíc má jiné starosti a tak včelař může dělat svoji práci.

V menší míře fungují podobně kapky vody. Včely se před nimi také stahují do hloubi úlu, nicméně nepřipravují se na útěk - neplní si medné váčky. Účinek je tak krátkodobější a slabší.