Referáty pro celou třídu - včely a včelařství

Referáty pro celou třídu - včely a včelařství

Jedna z možností, jak včely a včelařství vnést do výuky, jsou referáty samotných žáků či studentů. Sami zpracují vybrané téma a postupně jej odpřednáší celé třídě. V tabulce vám nabízíme přes 30 referátů, jež pokrývají víc než dostatečně celou oblast včelařství. V průběhu 2-3 vyučovacích hodin se tak žáci dozví zajímavé informace nejen o včelách, ale také si vyzkouší svoje prezentační dovednosti.

  název obsah
1  Druhy včel společenské druhy včel, včely samotářky, čmeláci
2   Dělba práce ve včelstvu matka, trubci, dělnice; funkce dělnice během života
3   Komunikace a orientace včel včelí tanečky, feromony, vizuální paměť, orientace podle Slunce
4   Vnější stavba těla včely jednotlivé části těla s ohledem na jejich funkční využití
5   Vnitřní anatomie včely trávicí, oběhová, dýchací soustava; žihadlový aparát
6   Žlázová soustava včely žláza kusadlová, hltanová, vosková, jedová
7   Vývoj včelstva v průběhu roku jarní rozvoj, rojení, shromažďování zásob, líhnutí zimních včel, zimování
8   Rojení včel důvody, podněty, průběh, život odrojených včel, význam pro včelaře
9   Včelí pastva významné včelařské rostliny - od jara do podzimu
10   Med původ, složení, druhy, zpracování, využití, krystalizace
11   Vosk původ, složení, zpracování, využití
12   Pyl původ, složení, zpracování, využití
13   Propolis původ, složení, zpracování, využití
14   Mateří kašička původ, složení, zpracování, využití
15   Jed původ, složení, zpracování, využití
16   Opylovací činnost včelstva jak probíhá, kdo z ní má užitek, význam u hospodářských plodin, organizace opylování
17   Nemoci a ohrožení včel mor včelího plodu, varroáza, nosemóza, tumidóza, medvědi, otravy
18   Léčení včel proč k léčení dochází, jak se vlastně včely léčí, proč je léčení povinné
19   Práce včelaře během roku stručné kalendárium včelaře
20   Šlechtění včel proč se včely šlechtí, specifika, způsoby šlechtění, inseminace
21   Kočování se včelstvy význam kočování pro včelaře, ostatní zemědělce i krajinu, způsoby kočování, rizika
22   Producenti medovice proč jsou důležití, kdy a proč se objevují, jak vzniká medovicový med
23   Včelí úly brť, klát, košnice, zadovák, nástavkový úl, uteplování úlů, materiály
24   Historie včelařství vykrádání hnízd, brtnictví, včelařství, vývoj včelařské metodiky
25   Objevy a vynálezy ve včelařství rámek, včelí mezera, medomet, nástavkový úl, mezistěny,
26   Osobnosti ve včelařství F. Hruschka, L. L. Langstroth, K. von Frisch, F. Adamec, V. Veselý, ...
27   Včelařství v ČR vývoj, dnešní stav, počty včelstev a včelařů, věková skladba, organizace,
28   Porovnání našeho včelařství se světem velkovčelaření a malovčelaření, typy úlů, uteplování,
29   Zajímavosti ze světa včel včely v číslech, paměť včel, využití pro hledání drog, ...
30   Včely ve filmu a literatuře Včelka Mája, Včelí medvídci, Pan Včelka, Včely, odborná literatura
31   Ostatní sociální druhy hmyzu včely, čmeláci, vosy, mravenci, termiti


Pořadí referátů není náhodné - tvoří logicky navazující řadu.

Verze pro tisk obsahuje seznam i tabulku pro jmenné zadání referátů a jejich hodnocení.

Máte-li nápad na další referát, napište nám - .
Vaše připomínky či tipy také vítáme - pomáhají zlepšit servis, který tyto stránky nabízejí.