Rozšiřování oddělku

Rozšiřování oddělku

Zakoupený oddělek si přivezeme většinou na pěti plástech. Většina z nich by měla být zakladená - s plodem různého stáří. Část plástů by měla obsahovat zásoby. Matka je v pořádku a klade.
Naším cílem je dostat oddělek do zimy do co největší síly, nechat jej vystavět dostatek plástů a řádně jej zakrmit. Jak toho dosáhnout?

První rok

fotografie - oddelek
Oddělek v nástavku
 • Aby oddělek sílil a stavěl plásty, musí mít dostatečný přínos sladiny. Buď z přirozené snůšky, anebo z doplňovaných zásob.
 • Oddělek ale nesmíme překrmit velkými dávkami cukru - včely by zanesly všechny volné buňky sladinou a matka by neměla kde klást. Včelstvo by nesílilo.
 • Na rozšiřování za této situace stačí mezistěny - včely je rychle vystaví. Byla by i škoda jejich píle nevyužít a snažit se jim pomoct cizími soušemi. Musíme je dát ale blízko k plodu - nejlépe po stranách. Roztržení plodového tělesa by mladý oddělek mohlo podtrhnout.
 • Dříve či později nastane situace, kdy bude potřeba přidat další nástavek mezistěn. V principu jsou tři možnosti, kam by mohl přijít:
  • Nad stávající nástavek s vystavěným dílem. Pro oddělek to ale může být příliš tvrdý zásah do teplotního režimu hnízda.
  • Pod nástavek s vystavěným dílem. Jde o extenzivní metodu, kterou nic nezkazíme - i v přírodě se včely rozšiřují směrem dolů.
  • Vystavěné plásty umístit do obou nástavků nad sebe a obložit je mezistěnami (i opakovaně). Byť se jedná o pracnější řešení, vrátí se nám v rychlejším vystavění vložených mezistěn. Je lepší pokračovat v přikrmování.
 • Zimní zakrmení je dobré provést v pozdějším termínu - až koncem srpna a začátkem září.
 • Pokud se nám podaří dostat oddělek na tři nízké nástavky, je to dobré. Vyzimovat jde i na dvou.
 • Všechny zásahy je lepší provádět tak, aby co nejméně rušily včely. A raději v podvečer kvůli slídivosti.

Druhý rok

fotografie - roj
Loňský oddělek na třešni...
V druhém roce života oddělku narazíme na problém s nedostatkem souší (pokud tedy se včelařením začínáme). Oddělek se začne rozvíjet již jako plnohodnotné včelstvo - ale nebude mít dostatek díla. Matka bude v kladení omezována přinášenou sladinou. Je potřeba proto brzy začít s rozšiřováním mezistěnami, častěji odtáčet plné plásty s medem a nebát se tvořit další oddělky. I kdyby se měly v podletí zpětně spojit s kmenovým včelstvem, kdyby pro ně nebylo jiného užití. Jinak je vysoké riziko odrojení včelstva - úl mu snadno bude těsný.

Rozšiřování mezistěnami je oproti prvnímu roku vhodné provádět buď nad plodové těleso anebo plodové těleso rozdělit nástavkem mezistěn s 1-2 přechodovými plásty s plodem. Včely tak mezistěny rychleji vystaví.