Zimní ztráty včelstev v České republice 2010 až 2016

Průměrné zimní ztráty včelstev
v České republice v letech 2010 až 2016

Agresivita některých včelích nemocí se neustále zvyšuje - alespoň v obecném povědomí včelařů. Zimní ztráty včelstev, resp. úhyny, jsou v poslední době včelařským diskuzním tématem číslo jedna. Díky statistickým výkazům Českého svazu včelařů, publikovaným za posledních sedm let, se na ně můžeme podívat pod úhlem evidence tohoto spolku.

graf prumernych zimnich ztrat vcelstev v CR

Zdroj dat

Líbí se vám tento článek?

  • Pomohl vám při hledání odpovědí na vaše otázky či řešení vašeho problému?
  • Všimli jste si, že není "olepený" reklamou?
  • Chcete nám poděkovat či pomoci, aby mohly vzniknout další podobné články?
Podpořte včelky.cz
Český svaz včelařů, z.s. publikoval tzv. „Výkazy o včelařství v ČR v roce 20XX“ (2010 - 2016 včetně) - a to pro územní jednotky okresů, krajů a celé republiky. V každém souboru je pro daný region kromě jiných údajů uveden i počet včelstev k 1. květnu a k 1. září (roky 2015 a 2016), resp. 31. říjnu (roky 2010 až 2014 včetně). Výše uvedený graf vychází z dat pro soubory týkající se okresů ČR.
Nelze přesně říci, kolik včelařů hlásí svoje počty včelstev do statistiky ČSV, z.s. a ani jak kvalitně. Taktéž není kontrolovatelná pravdivost vyplněných údajů. Lze se ale domnívat, že v čase je soubor respondentů a kvalita jimi poskytovaných dat relativně stálá, zejména s ohledem na velikost souboru. Data jsou sbírána prostřednictvím více než tisíce základních organizací tohoto spolku. Následně jsou sumarizována a od roku 2010 i zveřejňována na stránkách ČSV, z.s.

Přesto, že získaná data reprezentují odhadem autora tohoto textu údaje od přibližně 90 % českých včelařů, nejsou čerpána ani z (celého) základního souboru ani z (reprezentativního) výběrového souboru.

Ve sledovaném období došlo u ČSV, z.s k zavedení elektronického databázové systému, tzv. Centrálního informačního systému i k personálním změnám v odborném oddělení. Nelze vyloučit, že skoková změna v roce 2013 souvisí s těmito fakty.

Metodika zpracování dat

Počty včelstev za jednotlivé okresy uvedené ve „Výkazech o včelařství v ČR v roce 20XX“ (2010 - 2016 včetně) jsou sečteny k datu 1. 5. a k 1. 9. (roky 2015 a 2016), resp. 31. 10. (roky 2010 až 2014 včetně). Podletní/podzimní stavy předchozího roku jsou brány jako 100 % zazimovaných včelstev. Změna ku jaru následujícího roku pak vyjadřuje zimní ztrátu.

Příčin zimního úbytku včelstev může být mnoho. Cílem tohoto článku není jejich zjišťování.
Taktéž není cílem tohoto textu polemizovat nad zdrojem dat, ze kterého čerpá. Tím, že byly výše uvedené Výkazy o včelařství v ČR zveřejněny (publikovány), má se za to, že autor výkazů si za jejich obsahem stojí, resp. je za něj zodpovědný. Použitá data je v praxi nemožné ověřit - zejména zpětně. Grafické zobrazení, vytvořené pro tento článek, je jen obrazem již publikovaných údajů s cílem učinit je přehlednější a čtivější.

Související stránky:
   Hustota zavčelení České republiky
   Průměrné medné výnosy včelstev v České republice (dlouhodobý průměr za období 2010 - 2016)
13. 5. 2017 Zpět na seznam článků.