Spí včely v zimě?

Spí včely v zimě?

fotografie - vcelstvo v zimnim chomaci
Včely vytvoří z křídel na povrchu chomáče izolační vrstvu
Včely v zimě nespí. Chladné období roku přežívají v chomáči - kouli vytvořené uvnitř úlu či hnízdní dutiny napříč plásty. Ve vnější vrstvě se pravidelně střídají - "jdou se ohřát dovnitř". V izolaci si včely na okraji chomáče pomáhájí navíc ještě roztažením křídel.

fotografie - vcelstvo v zimnim chomaci fotografie - měl na podložce
Obraz včelstva na podložce s mělí

Energii potřebnou pro tvorbu tepla čerpají z medných zásob. Jak postupně odvíčkovávají buňky, padá na dno úlu tzv. měl - podle ní dokáže včelař odhadnout, jestli má včelstvo dostatek zásob či jinak nestrádá. V zimním období tak kromě nezbytného léčení proti varroáze včelař jen kontroluje včelstva a snaží se je nerušit.

Aby si v úlu nekálely a nezvyšovaly tak riziko infekce, mají včely tzv. výkalový váček. V něm zadržují exkrementy až do doby, než se oteplí a vyletí z úlu.

fotografie - panel s teplomery na ulu
Panel s teploměry na úlu v Zoo Praha ukazuje aktuální polohu a stav chomáče včel
Při krátkodobém oteplení nad 12 °C vyletují ven na pročišťovací prolety - včelaři říkají, že se včely letí vyprášit.

fotografie - vcelnice v zime
Uteplené i neuteplené úly poskytují včelám obdobné podmínky pro přezimování
Včelaři ve snaze usnadnit včelám zimování a snížit spotřebu zásob někdy uteplují úly - přidávají jim izolaci (nejčastěji polystyrén). Spotřeba zásob se sice sníží (v neuteplených úlech se běžně dodává v podletí 18-20 kg cukru, v uteplených jen 9-10 kg), ale tepelná setrvačnost úlu včelám neumožní reagovat na krátkodobá oteplení a případnou možnost vyprášení se... Uteplené úly se také hůře desinfikují, jsou náročnější a dražší na výrobu a více zatěžují prostředí při likvidaci.

V přírodě včely žádnou dodatečnou izolaci od nikoho nedostaly a tak si našly jiné mechanismy, jak se s chladným počasím vyrovnat. Jen je potřeba jim zajistit dostatek zásob a nehamižnit si vše pro sebe...

Teplota v úlu během zimování

Panel s teploměry, naistalovaný přes zimu na úlu v Zoo Praha, ukazuje teplotu na šesti místech uvnitř úlu a i mimo úl. Jejich prostřednictvím lze odhadnout, kde se nachází chomáč včel a zda již včely plodují.

fotografie - panel s teplomery fotografie - panel s teplomery fotografie - panel s teplomery fotografie - panel s teplomery
6.2. 2008 8.4. 2009 19.12. 2009 20.12. 2009

Čidla teploměrů jsou umístěna v úlu zhruba ve stejné výšce jako jejich displeje - vždy ve třetině šířky od krajů. Osamocený displej v prostřední řadě dole ukazuje venkovní teplotu.
(Displeje byly na fotografiích graficky zvětšeny pro lepší čitelnost - ve skutečnosti jsou menší.)