Pořízení včelstev

Pořízení včelstev

fotografie - veterinarni atest
Veterinární osvědčení
Včelstva lze získat různým způsobem. Ať si vyberete jakýkoliv, mějte vždy na mysli zdravotní rizika přesunu včelstev. Nejen z tohoto důvodu je zapotřebí mít přesun ošetřen i legislativně (veterinární atest na přesun zvířete). Konkrétní požadavky je vhodné konzultovat s místně příslušnou veterinární správou (OVS), která stanovuje podmínky či případné zákazy.

Pro začátek je vhodné pořídit si více než jedno včelstvo - raději rovnou 3 a více. Důvod je jednoduchý: pokud by u jediného pořízeného včelstva došlo k nějaké nehodě (úhyn matky apod.), často mu není pomoci bez plodu z jiného včelstva. Navíc časové nároky ošetřování jednoho anebo tří včelstev se až tak neliší.

Koupě oddělků

fotografie - oddelky
Oddělky
Ze zdravotního hlediska jde o jednu z nejlepších variant, která je i finančně dostupná (cca 1000 Kč v roce 2010). Oddělky se prodávají nejčastěji pětiplástové - s mladou matkou a plodem všeho stáří. Prodejce oddělků musí mít pro svojí činnost veterinární atest, který OVS vydává na základě vyšetření jeho včelstev. Kopií tohoto atestu s vyplněnými údaji o kupujícím přikládá prodejce k oddělkům.
Oddělky bývají nejčastěji ke koupi během června či začátkem července. Po převozu vyžadují dobré snůškové podmínky (anebo krmení) pro zdárný rozvoj vedoucí k přezimování. Začínající včelař nemívá dostatek plástů - v následujícím roce je zapotřebí věnovat oddělku specifickou péči s ohledem na rojení.
Rizika při koupi jsou malá - díky veterinárnímu osvědčení. Je vhodné si zkontrolovat přítomnost a kladení matky.

Koupě včelstev

fotografie - uly v darkovem baleni
Včelstva v "dárkovém" balení - hodí se i na převoz
Ve včelařské inzerci bývají dost často inzeráty na prodej včelstev. Důvod prodeje je většinou zdravotní stav včelaře nebo se jedná i o pozůstalost. Cena nebývá vysoká: 2000-3000 Kč včetně úlu. Leckdy majitel přidává i medomet a další vybavení.
Tato koupě je vhodná spíše pro zkušeného včelaře, který dokáže odhadnout zdravotní stav včelstev a umí si poradit s některými nevyhovujícími vlastnostmi (bodavost, rojivost, ...). Bolestnému rozhodnutí k prodeji ze zdravotních důvodů často předchází období, kdy včelař váhá, zda to udělat. Sil ale už ubývá a tak péče o včelstva již nemusí být taková, jakou by zasluhovala. Taktéž úly darované k těmto včelstvům mohou mít vyšší hodnotu historickou než chovatelskou. Se všemi negativy z toho plynoucími...

Někdy bývají ke koupi zakrmená i nezakrmená včelstva po sezóně. Vždy je na místě se ptát, co má včelař za důvod k prodeji. Například nezakrmené včelstvo, které bylo odkočováno postupně k řepce, akátu, lípě a lesu, bude značně opotřebované...

Získání rojů

fotografie - roj

Roj, který se v máji rojí,
za plnou fůru sena stojí,
ale o svatém Jánu
ani za vodu ze džbánu.

červnová pranostika
(sv. Jan - 21. června)

Tradiční způsob množení včelstev. Navíc velmi levný - roj lze získat i zadarmo a nemusí se řešit rámková míra či typ úlu. Je-li roj známého původu a zůstane ve "svojí" lokalitě, jsou zdravotní rizika malá.
Roj se po usazení do úlu vrhne na budování hnízda, jeho činnost je téměř k nezastavení. Zvlášť při přísunu sladiny. Problémem ale je věk matky - s rojem odlétá stará královna... Někdy může být tak stará, že nedožije příštího jara. Také bývá velmi často nešlechtěná - tedy s některými nežádoucími vlastnostmi (sklon k rojivosti, bodavost, nízký výnos medu apod.). Je proto vhodné si ihned objednat novou matku, a nejpozději na podzim (po zakrmení) ji v roji vyměnit. Do zima sice půjdou ještě dcery původní matky, ale na jaře následujícího roku je postupně nahradí dělnice od matky nové.

Smetence / Pakety

V našich krajích se takto prodávají včelstva jen minimáně. Jde vlastně o umělý roj s rozkladenou matkou v klícce. Po převozu je možné jej usadit jako přírodní roj. Odpadá potřeba měnit matku.