Tvorba oddělků

Tvorba oddělků

Tvorba oddělků má ve včelařské praxi nezastupitelné místo. Představuje nejen moderní způsob velmi efektivního množení včelstev, ale také působí protirojově a má své místo v našem soužití s kleštíkem.
Přes drobné nuance je princip vytváření a další péče o oddělek stejný - a jednoduchý zároveň.
Potřebné vybavení a potřeby:
 • Plemenáč anebo dno, nástavek a víko.
 • Zásobní plást a souš s nastříkanou vodou (v oddělku bude málo létavek které by se o zásoby postaraly) - může být z kmenového včelstva.
 • Zralý matečník - i dva.
 • Přepážku.
 • Rámky s mezistěnami.
 • Podněcovací krmení.
fotografie - oddelek
Oddělek vytvořený do nástavku
Postup práce:
 • Z kmenového včelstva odebereme 1 plást (platí pro květen - později více) se zavíčkovaným plodem krátce před líhnutím - i s obsedajícími včelami - a vložíme ho mezi zásobní plást a souš s vodou do plemenáče či nového úlu.
 • Přidáme včely z dalšího 1-2 rámečků - s otevřeným plodem.
 • Do plástu s plodem zapíchneme zralý matečník či dva.
 • Matka musí zůstat v původním včelstvu - pokud tedy není cílem vytvořit oddělek se starou matkou.
 • Plemenáč zavřeme a umístíme na nové místo - nejlépe na jiné vzdálené stanoviště
 • V následujících dnech:
  • zkontrolujeme vylíhnutí matečníku (po 2-3 dnech)
  • můžeme podávat podněcovací krmení
  • postupně rozšiřujeme mezistěnami (při extenzivní metodě můžeme vložit rovnou)
  • zkontrolujeme kladení matky (po cca 10 dnech)
 • Případné problémy (nevylíhnutí matky, ztráta při oplozování, ...) patřičně řešíme.
Další postup péče o oddělek je popsán na samostatné stránce o rozšiřování oddělku.

Jednodušší způsob tvroby oddělků nabízí nízkonástavkové včelaření: oddělek se vytvoří rovnou z celého nástavku odebraného kmenovému včelstvu (bez matky - zato s přidaným matečníkem). Jde o méně pracnou metodu, která ale více oslabí mateřské včelstvo.