Varroamonitoring

Varroamonitoring

Varroamonitoring v užším slova smyslu představuje sledování napadení včelstev parazitickým roztočem kleštíkem včelím. V naší praxi se používá jako synonymum pro sledování spadu uhynulých samiček kleštíka na podložku umístěnou na dně úlu.
V širším slova smyslu je záběr varroamonitoringu významně rozsáhhlejší. Monitorovacích technik je jednak mnohem více a v druhé řadě jde také o vyhodnocování jejich výsledků - a to nikoliv jenom matematické, ale i kvalitativní. Následující řádky berte prosím jako pouhý úvod do problematiky. Na začátku je ale potřeba také zmínit, že existují úspěšné příklady ignorace složitosti celé problematiky při cestě k varroatolerantním včele medonosné.
fotografie - klestici na larve a kukle fotografie - klestik na vcele fotografie - klestici v meli fotografie - flotace v lihu
Kleštíci na včelím plodu ... ... a na dospělé včele. Uhynulé samičky v měli. Flotace v lihu - kleštíci na hladině.
Přirozený denní spad
(uhynulých kleštíků)
Kontroluje se přirozený spad uhynulých kleštíků (zejména dospělých samiček) na podložku umístěnou na dně úlu. Přepočítává se na spad za 24 hodin. Nižší spad obecně ukazuje na nižší napadení včelstva. Problémem je jeho vyhodnocování jakožto varovného znaku před kolapsem včelstva. Jednak z důvodu odnášení uhynulých kleštíků mravenci (lze technicky vyřešit) a také z důvodu zpoždění přirozeného spadu v porovnání s aktuálním napadením.
Síťované dno nebo podložka krytá dvojitou síťovinou je nutností, stejně jako opakované návštěvy včelnice.
Hodnoty lze počítat přímo z podložky anebo flotací v lihu či oleji.
Procento napadení plodu Kontroluje se ± 50 kukel dělničího plodu, hodnotícím kritériem je nižší procentické napadení. Je potřeba provádět opakovaně během sezóny. Problémem může být nerovnoměrnost rozmístění roztočů ve včelstvu a pracnost metody.
Procento napadení včel Kontroluje se vzorek cca 100 dospělých včel - smyvem se zjistí počet kleštíků na těchto včelách. Poměr počtu kleštíků ku počtu včel ve vzorku určuje procento napadení. Je potřeba provádět opakovaně.
Opakovatelnost výsledků při počítání kleštíků na vzorku včel smyvem: 0,85 u včel z vrchního medníku; 0,74 u včel z plodiště; 0,63 u včel z česna.
Poměr roztočů na včelách a na plodu
(brood/adult ratio - BAR, foretičtí roztoči)
Spočítá se jako poměr počtu roztočů nalezených na 100 včelách ku počtu roztočů nalezených na 100 dělničích kuklách. Vyšší procento roztočů na včelách je bráno jako pozitivní vlastnost.
Grooming
(poškozování roztočů včelami, varroa killer factor - VKF)
Kontroluje se poškození roztočů spadlých na podložku - hledají se zranění pravděpodobně způsobená včelami (pod lupou). Vyšší procentický výsledek je brán jako pozitivní vlastnost. Je potřeba provádět opakovaně během sezóny. (Dědičnost této vlastnosti je ale velmi nízká (<0,15).
Snížená plodnost kleštíka Kontroluje se dělničí plod shodného stáří; hledá se 20 buněk s tmavě hnědými kleštíky (tedy dospělá samička). Ve stejných buňkách se počítají nalezení světlí kleštíci (tedy potomci oné dospělé samičky). Počet buněk s nalezenými potomky podělený celkovým počtem buněk s nalezenými dospělými kleštíky vyjadřuje jejich plodnost. Nižší plodnost je brána jako pozitivní vlastnost.
Rozdíl v rychlosti množení kleštíků byl ale shledán nikoliv vlastností včel, nýbrž kleštíků samotných - jejich izolované populace...
Hygienické chování
(HYG, čistící pud)
Kontroluje se rychlost vyčištění 100 usmrcených kukel (špendlíkem či zmražením) včelami. Kontrola v intervalu 12 hodin. Vyšší rychlost čištění je pozitivní.

(Čistící pud (HYG) je blízce spjat s varroasenzitivní hygienou (VSH) včelstva - tedy odstraňováním zavíčkovaných kukel napadených kleštíkem - která se ale přímo špatně měří. Největší korelace byla mezi HYG a VSH při provádění HYG propichovací metodou (PIN test).)

Světlí roztoči v měli
(odstraňování napadených kukel)
Kontroluje se počet roztočů v přirozeném spadu - světlých a tmavých. Světlí roztoči v měli jsou považováni za znak čištění napadených buněk včelami (VSH). Vyšší poměr světlých roztočů ku tmavým je brán jako pozitivní vlastnost.
Rychlost rozvoje populace kleštíků Spočítá se jako poměr počtu kleštíků na 30 g včel z medníku během první dekády července ku přirozenému spadu během 3-4 týdnů na jaře (během květu vrb).

Poznámka:
Tento článek vznikl vyčleněním ze stránky věnované varroatoleranci. Společné zdroje, ze kterých byly informace čerpány, jsou uvedeny na konci tohoto článku.