Životní cyklus matky, dělnice a trubce - dělba práce ve včelstvu

Životní cyklus matky, dělnice a trubce
(dělba práce ve včelstvu)

měsíce týdny dny matka dělnice trubec
1 1 1 oplozené vajíčko oplozené vajíčko neoplozené vajíčko1)
2      
3      
4 vylíhnutí larvy vylíhnutí larvy vylíhnutí larvy
5      
6   změna potravy2) změna potravy2)
7      
2 8      
9 zavíčkování larvy    
10   zavíčkování larvy  
11     zavíčkování larvy
12      
13      
14      
3 15      
16 líhnutí matky    
17      
18      
19      
20      
21   líhnutí dělnice  
4 22 páření3) uklízečka5)  
23      
24     líhnutí trubce
25   krmička6)  
26      
27      
28 kladení kojička6)  
2 5 29      
30      
31      
32   stavitelka7)  
33     páření4)
34      
35      
6 36      
37      
38      
39   strážkyně8)  
40      
41 pokud je neoplozená, dělnice ji ignorují    
42      
7 - - -   létavka9)  
8 - - -   letní generace umírá10) umírá, pokud nebyl vyhnán dříve
3 - - - - - -      
4 - - - - - -      
5 - - - - - -      
6 - - - - - -      
7 - - - - - -   zimní generace umírá11)  
- - - - - - - - - dožívá se až 5ti let12)    
měsíce týdny dny matka dělnice trubec

Uvedené údaje platí za "ideálních podmínek".
V přirozených podmínkách se mohou lišit:
  • Podchlazení plodu prodlužuje jeho vývoj.
  • Činnost dělnice má posloupnost velmi volnou - je-li potřeba, může vykonávat i jinou činnost než ji podle věku náleží.
  • Matka se nepáří za chladného nebo deštivého počasí (zůstává v úlu). Také počátek kladení je velmi variabilní (5-17 dní po páření).
  • Délka života letní i zimní generace dělnic je závislá na množství vykonané práce. Existují "přechodné" typy, t.j. včely, které se dožívají více než dvou a méně než sedmi měsíců.

Poznámky z tabulky:

1) Dojde-li matce zásoba spermatu v semenném váčku, začne klást pouze neoplozená vajíčka. Takové včelstvo je odsouzeno k zániku. Včely ale umí "vycítit" toto nebezpečí a většinou si včas vychovají novou matku.
2) Larvy budoucích dělnic a trubců krmí včely mateří kašičkou pouze první 3 dny. Poté dostávají směs pylu a medu. Oproti tomu matka je krmena celý život mateří kašičkou - proto je její vývoj rychlejší, život delší a i to při velké zátěži (klade až 2.000 vajíček denně).
3) Matka se během snubních proletů postupně páří s 6-10 trubci. Jejich sperma si uchovává v semenném váčku po celý život - jakmile se rozklade, již se nepáří. Ročně naklade cca 200.000 vajíček.
4) Trubec, kterému se podaří spářit s matkou, ihned umírá.
5) Dělnice po vylíhnutí pobývá na plástu a čistí buňky.
6) 3-4 dny po vylíhnutí se včele aktivuje hltanová žláza produkující mateří kašičku. Zprvu krmí starší larvy, později nejkvalitnější kašičkou "kojí" mladší. Po 10. dni života včely se činnost žlázy postupně snižuje a zároveň mění - začíná vytvářet enzymy potřebné ke štěpení cukrů. Původní funkce je však vratná. Při nedostatku mladušek ve včelstvu tak mohou starší včely "vypomoct".
7) Voskové žlázy vylučují nejvíce vosku mezi 9. a 18. dnem života včely. V případě potřeby včely umí (změnou potravy) funkci obnovit.
8) Jedová žláza včely vytváří nejvíce jedu ve 3. týdnu života. Dělnice se také zorientovává na česně.
9) Přijde-li včelstvo o všechny létavky (otrava, špatně provedený přesun úlu, ...), část úlových včel se rychle přeorientuje na tuto činnost bez ohledu na věk.
10) Letní včely se rychle upracují k smrti. Včelstvo je v rozvoji, jedna krmička připadá na více larev. Včelstvo také hodně staví plásty a schraňuje zásoby.
11) Zimní včely se rodí z vajíček nakladených v srpnu a později. Matka klade méně, každou larvu krmí více krmiček. Zimní včely také nemají mnoho práce. Vše pro ně připravily jejich letní sestry. Jejich hlavním úkolem je přežít až do jara a vychovat budoucí generaci.
12) Matka se běžně dožívá 2-3 let. V produkčních včelstvech ji včelař zpravidla po dvou letech vyměňuje.
Zdroj informací: Anatomy and Dissection of the Honeybee, Včelařství, ABC odchovu včelích matek
Související stránky: Jak dlouho žije včela? A kolik je ve včelstvu?
Rojení včel