Zprávy ze včelnice - srpen

Zprávy ze včelnice - srpen

Co dělají včely

Co dělají včelaři?

fotografie - vcela na svazence
Na polích včelám poskytuje snůšku svazenka
Ve včelstvu je nadbytek včel, k rojení ale již zpravidla nedochází (včely cítí, že by nestihly vybudovat nové hnízdo). Na jednu vychovávanou larvičku tak připadá několik kojiček, které se o ni starají (na jaře tomu bylo naopak). Larvy jsou díky tomu dobře živené a líhnou se z nich dlouhověké včely, připravené přežít 6 - 8 měsíců do příštího roku.

fotografie - detail plastu
Buňky s medem, pylem a včelím plodem

Včelí hnízdo je upravené na dlouhou zimu. V horní části úlu jsou medné zásoby a pyl, ve spodní včely ještě plodují.
fotografie - loupici vcely
Včely cítí v cizím úlu potravu a škvírou mezi nástavky jej vylupují


Včely jsou v červenci a srpnu také agresivnější než kdy jindy. Je to způsobené pokročilým létem - včely by při vyloupení (ať jinými včelami, predátorem anebo včelařem) již nedokázaly do zimy ztrátu nahradit a nepřežily by. Díky absenci snůšky je také více volných včel na strážní službu.

Agresivita ještě stoupá před bouřkou.

fotografie - pocasi pred bourkou fotografie - vcely na slunecnici
Před bouřkou je lépe se včelám vyhnout Slunečnice poskytují pyl i nektar

fotografie - pripravene kbeliky s krmenim
Cukerný roztok připravený k zakrmení
Vytáčí-li včelař ještě v srpnu med, je potřeba včely ihned zakrmit. Jednak proto, aby netrpěly hladem a dalším důvodem je potřeba zachovat co nejvíce včel dlouhověkých. Pokud včela ale musí zpracovávat dodané cukerné zásoby (rozkládat složité cukry na jednoduché), zkracuje se její život a jara by se nemusela dočkat.

fotografie - zuzene cesno
Na hlídání úzkého česna stačí pár strážkyň
Včelám se také zužuje česno. Od května do června, při snůšce i do července, je vhodné jej mít co nejširší. Jakmile ale snůška ustává, hrozí nebezpečí loupeže - silnější včelstvo by mohlo vykrást zásoby slabšímu; útoky hrozí také od vos, sršňů,... Zúžení česna usnadní včelám jeho obranu.

fotografie - podletni leceni
Kontaktní pásek s léčivem
Je-li v oblasti vysoký výskyt roztoče varroa destructor, nadchází také čas letního léčení. Děje se tak pomocí pásků napuštěných léčivem, které se do včelstva na 30 dní zavěsí a včely účinnou látku roznášejí po úlu.

fotografie - parafinovani nastavku
Vroucí parafín zajistí desinfekci i ochranu dřeva
Odebrané nástavky si po sezóně zaslouží ošetření a desinfekci. Buď tradičním způsobem opálením letlampou zevnitř a nátěrem zvenku anebo jednodušeji vše najednou namočením do horkého parafínu. Vytočené rámky se třídí a tmavé se vyváří na vosk.

Má-li včelař zakrmeno a řádně přeléčeno, může odjet na dovolenou.