Zprávy ze včelnice - listopad

Zprávy ze včelnice - listopad

Co dělají včely

Co dělají včelaři?

fotografie - vcelnice na podzim
Letošní oddělky připravené na zimu
Ve včelstvu se líhne poslední plod, matka již neklade další vajíčka. Včelky vyletují jen za teplých dní na pročišťovací prolety. Zimní zásoby včely spotřebovávají v tomto období velmi pomalu - za celý měsíc je to méně než 2 kg.

fotografie - detail varroazy
Roztoč Varroa destructor pod mikroskopem
Roztoči, kteří se množí a žijí na zavíčkovaném plodu, přes zimu přežívají na včelách. Je to nepuvodní parazit – včela medonosná proti němu zatím nemá vybudovaný dostatečně silný obranný mechanismus. Bez léčby včelstva rychle hynou.
Včela východní (původní hostitel) se roztočům dokáže bránit m.j. častou migrací, kdy opouští staré hnízdo se zásobami, plodem a i roztoči.

Včelaře nejvíce zaměstnává roztoč Varroa destructor (český název kleštík včelí se příliš neujal). V tomto měsíci probíhá hlavní část podzimní léčby - za teplého počasí fumigací (kouřem), za chladného aerosolem (mlhou).
fotografie - fumigace fotografie - aerosol
Fumigace - do včelstva se zavěsí doutnající pásek s nakapaným léčivem Aerosol - ve speciálním vyvíječi vzniká "mlha" z roztoku s léčivem

Když včelař neléčí, tak studuje odbornou literaturu a časopisy. K tomu se také připravuje na další sezónu zpracováváním vosku, čištěním rámků či jejich výrobou, drátkováním, výrobou nástavků a dalších částí úlů.