Změna rámkové míry

Změna rámkové míry

prodejem        přemetením na mezistěny        pozvolně        převěšením rámků        vyřezáním plástů       

Může nastat situace, kdy budeme chtít změnit rámkovou míru. Nebo i celou úlovou sestavu. Způsobů existuje mnoho, zde jsou některé z nich.

Prodej stávajících včelstev a koupě oddělků na nové rámkové míře

fotografie - veterinarni osvedceni
Veterinární osvědčení
Nejjednodušší možné řešení. A není potřeba se za něj sytdět - kupující nemá povinnost kupovat, učiní tak na základě svých potřeb. Obchod tak bude vyhovovat oběma stranám a změna rámkové míry proběhne s minimem práce. Jen potřeba si zajistit povolení k přesunu včelstev - míněno na prodej těch svých. U prodejce oddělků by měl být atest samozřejmostí.

Přemetením včelstva na mezistěny

Z pohledu rychlosti se jedná o druhé nejrychlejší řešení spojené s výrazným ozdravným efektem. Včelstvo je během jednoho zákroku přesunuto do nového úlu vybaveného jen rámky s mezistěnami. Podrobnosti o norském zimování jsou na samostatné stránce.

Pozvolná výměna celých nástavků

fotografie - ul fotografie - ul
Přechod z tachováku na langstroth
Pomalé, ale nenásilné řešení. Včelstvo na původní rámkové míře rozšiřujeme již jen novýmí nástavky. Výhodou je v tomto případě stejný půdorys úlu. Pokud je odlišný, je zapotřebí provizorně přechodové místa utěsnit - zejména kvůli podletí loupeži.
Na podzim bychom měli mít úl v takové sestavě, kdy původní nástavek (či nástavky) jsou úplně dole a včelstvo má v horních nových nástavcích dostatek zásob. Během zimy se chomáč včel postupně přesune na novou rámkvou míru a spodní nástavek je možné odstranit.

Tento způsob změny rámkové míry trvá dlouhou dobu - ale pracovně není příliš náročný.
Problém může nastat ve chvíli, kdy si včely usmyslí, že na nové rámky nechtějí přejít. Stává se to zejména, když je starý nástavek izolovaný a nový tenkostěnný. Anebo pokud je původní rámek vysoký a nové nízké. A do třetice je-li původní dílo hodně tmavé. V takovém případě se leckdy včely raději vyrojí než by přešly do nového díla. Pomoci může rámek s otevřeným plodem na nové míře a přesunutí matky k tomutu rámku spolu s izolací mateří mřížkou od starého díla. Někdy jsou ale včely značně tvrdohlavé...

Převěšení rámků

Pokud nám to rozměry dovolí můžeme staré rámky prostě jen převěsit do nového úlu. Musíme ale počítat se stavební činností včel všude tam, kde necháme prostor větší než cca 8 mm. Včely v něm vystaví dílo, které třeba i přilepí ke stěnám úlu či nižším rámkům. Lze tomu zabránit vyplněním těchto míst - ať již dřevěnými přířezy nebo např. styrodurem.
Metoda je užitečná při stejné rámkové délce - jinak je dosti nepraktická.

Přeřezání plástů původní míry do nových rámků

Staré plásty můžeme upravit na novou rámkvou míru mechanicky. Prostě je vyřízneme, upravíme jejich tvar podle nového rámku, do kterého je provizorně upevníme převázáním provázkem či gumičkou. Také je možné v nekterých případech menší plásty celé (i s dřevěným rámkem) vložit do větších rámků.

Byť to takto napsané vypadá jednoduše, praxe je trochu jiná. Vyřezání plástů (zvláště tmavých a drátkovaných nerezovým drátkem) není úplně jednoduché, práce je to navíc dosti "špinavá". Není dobré ji provádět při slídivosti včel.
Pokud je původní dílo hodně tmavé, bude matka jen neochotně klást do nových buněk. Takové včelstvo může mít větší sklony k rojení. Pomůže časté převěšování rámků s mezistěnami do prostoru plodového tělesa a kontrola včelstva.