Fotopříběh: Ptačí hnízda v úlech

Fotopříběh: Ptačí hnízda v úlech

Březnové oteplení avizovalo příchod jara a přimělo mě k sundání mřížek proti myším z česen, aby měly včely snazší cestu z úlu. Dubnové ochlazení ale přineslo ve dvou případech nemilé překvapení - v podobně nečekaných podnájemníků, kteří využili uvolněného a nestráženého přístupu do úlu k založení vlastního hnízda.

fotografie - cesno s mrizkou fotografie - cesno ulu
Běžně máme úly během zimy opatřené na česně mřížkou proti myším.
Ač je pro včely prostupná, na jaře ji při první prohlídce odstraňujeme, aby nebránila včelám v příletech a odletech. Včely jsou už aktivní a myši si do úlu nepustí.

Letos ale přišel po teplém březnu chladný duben a tak následná další prohlídka přinesla u dvou záložních oddělků překvapení:

fotografie - hnizdo sykory konadry fotografie - hnizdo sykory konadry
V prostoru po dvourámkovém krmítku byla na dně úlu silná vrstva doneseného suchého mechu a v jednom případě i poničený krajní plást (souš).
fotografie - hnizdo sykory konadry fotografie - hnizdo sykory konadry
Poškození plástů a nepořádek v úle nebyl typický pro myši. Navíc množství mechu bylo až neuvěřitelné - zejména vzhledem k výšce česna, kterým musel být přinesen...
fotografie - hnizdo sykory konadry
Na první pohled v něm nebyly stopy po žádném živočichovi. Stačilo jej ale vyhodit a objevila se malá vajíčka:
fotografie - vajicka sykory konadry fotografie - vajicka sykory konadry
fotografie - vajicka sykory konadry fotografie - vajicko sykory konadry
Rychlé změření (17 × 13 mm) a zvážení (15 g), spolu s parametry hnízda a zejména hnízdního materiálu vedou k podezření na sýkoru koňadru (Parus major). V okolí se během prohlídky včelstev žádné nevyskytovaly - během konce dubna se několikrát během dne oteplilo natolik, že si včely svůj prostor opět začaly střežit a sýkorky hnízda zřejmě opustily.
fotografie - vajicka sykory konadry - hmotnost
fotografie - vajicka sykory konadry
Sýkorky včelám často škodí v zimě tím, že vytrvale ťukají na úl u česna či očka - když nějaká včela opustí zimní chomáč a jde zjistit, co se to děje, sýkorka ji sezobne. Dovnitř úlu se ale běžně nedostávají. Letošní tuhá zima přiměla ale vícero ptáků hledat potravu u našich včel - plošná ochrana pomocí sítí tak nejspíš bude nutná všude.

Postižené oddělky byly celkově slabší (v porovnání s jinými na témže stanovišti až o polovinu), ale zimu přežily. Produkční včelstva z nich ale letos nejspíš nebudou... :-(

[Poznámka pro včelaře: včely byly během prohlídky a fotografování opět stažené do chumáče z důvodu večerního ochlazení, prakticky žádná nevyletěla z úlu ven.]

Související stránky:
   Ochrana úlů proti ptákům
   Fotopříběh: Proč jsem přijel pozdě na večeři...?
2. 5. 2017 Zpět na seznam článků.