Některé včelařské zákroky

Některé včelařské zákroky


Na této stránce jsou popsány jen zákroky, které nevyžadují mnoho slov. Obsáhlejší mají vlastní stránky a jiné najdete mezi řešením častých problémů.

Plodová zkouška

fotografie - nouzove matecniky
Naražené nouzové matečníky
fotografie - vcelstva spojena pres noviny
Včelstva spojená přes noviny
Pokud si nejsme jisti přítomností matky ve včelstvu a dokonce zde není žádný otevřený plod, lze celkem snadno zjistit, zda je včelstvo skutečně osiřelé či nikoliv. Z jakéhokoliv jiného včelstva do něj přidáme plást s vajíčky a nejmladším plodem. Po pár dnech jej zkontrolujeme. Pokud na něm včely narazí nouzové matečníky, jsou osiřelé. Pokud nikoliv, nějaká matka ve včelstvu je.

Spojování včelstev

Potřebujeme-li spojit dvě včelstva (nebo oddělek se včelstvem), můžeme využít osvědčený postup s novinami.
Na horní nástavek staršího či většího včelstva položíme vrstvu novinového papíru (v období slídivosti raději více - dvě až tři). V meziplástových mezerách noviny propícháme rozpěrákem. Na noviny posadíme nástavky druhého včelstva a zakryjeme víkem. V horním včelstvu otevřeme očka.

Včelám bude chvíli trvat, než noviny rozkoušou - během této doby si "na sebe zvyknou" a spojení proběhne bez problémů.
Zbytky novin odstraníme při další prohlídce.

Jarní prohlídka

Během prvního většího oteplení (většinou v druhé polovině března), kdy se teploty přes den drží na více než 10 °C, je vhodné udělat první jarní prohlídku. Cílem je zavčasu pořešit špatně vyzimovaná včelstva. Kontroluje se tedy stav zásob a plodování. Leckdy stačí pohled pouze shora - bez vyndavání rámků. Zavíčkovaný plod bývá vidět po odehnání včel kouřem, zásoby taktéž. Pokud ne, stačí vyndat jeden rámek uprostřed chomáče. Potežkávání je lepší celým úlem - než oddělovat nástavky od sebe.

Nedostatek zásob je nejlepší vyřešit dodáním od jiných včelstev. Pokud včelstvo neploduje, zatímco jiná mají už mnoho zavíčkovaného plodu, než čekat na zázrak je lepší včelstvo rovnou spojit s jiným. Obdobně slabá včelstvíčka.
Pokálená včelstva (nosematická), zvlášť jsou-li slabá, patří vysířit (loupeží ostatních by se nemoc šířila po včelnici).
fotografie - povytazeni ramku fotografie - pohled na zasoby fotografie - pohled na plod v ramku fotografie - pokaleny plast
Zavíčkovaný plod na povytaženém rámku Zavíčkované zásoby při pohledu shora Plodový rámek shora po zakouření Pokálený plást

Čím je prohlídka kratší, tím lépe. Manipulací vzniká vždy riziko poškození matky - v tuto dobu s fatálními důsledky...

Hledání matky v nízkonástavkovém úlu

V nízkonástavkovém včelaření není zrovna nejsnadnější najít matku. Většinou se to řeší tak, že se prostě nehledá. Pokud je to ale z nějakého důvodu opravdu zapotřebí, lze si pomoci několika mateřími mřížkami, kterými oddělíme všechny nástavky od sebe. Po pár dnech (minimálně 3-4) stačí odshora procházet nástavky - v kterém budou vajíčka, tam je i matka a ten má smysl procházet důkladně.

Přesun včelstev

fotografie - presun vcelstev
Přesun včelstev
Přesun vzdálenost větší než 3-5 km je méně problematický. Prostě po skončení letu včel úly zavřeme, zajistíme větrání a svázání a přesuneme je na nové místo. Nejlépe v noci nebo alespoň ne za letních veder.

Přesun v řádu pár metrů - či stovek metrů je možné uskutečnit buď v bezletové části sezóny (v zimě) anebo vyžaduje odstranění všech úlů ze starého stanoviště (nejlpe i podstavců). Včely jsou na toto místo zalétané - budou zde zprvu úly hledat. Když je nenajdou, zalétají se po chvíli na nové místo. Zůstanou-li ale na starém stanovišti některé úlů, vžebrají se do nich a jejich mateřská včelstva tak přijdou o létavky.

Důležité jsou ještě legislativní podmínky pro přesun včelstev.