Projektové dny - včely, včelařství a včelí produkty

Projektové dny - včely a včelařství

Hledáte téma na projektový den? Zaujaly vás včely či včelí produkty a chtěli byste je v rámci projektového dne využít?
Nabízíme vám pár nápadů, jak včelařství zapojit do výuky. Výstup nemusí být pouze v teoretické rovině - zejména u včelích produktů je nasnadě praktické využití. Také je možné navštívit některou ukázkovou včelnici a výstup z projektového dne realizovat v terénu.

Témata:   včelařství  -  včelí produkty  -  užitečnost včel  -  dělba práce ve včelstvu  -  komunikace a orientace včel  -  opylování  -  rojení včel  -  šlechtění včel  -  vaření s medem  -  výrobky ze včelího vosku  -  krém na boty  -  historie včelařství  -  geografie včelařství  -  druhy včel  -  sociální druhy hmyzu  -  entomofágie

Včelařství

cíl: Seznámení se základními rysy včelařského řemesla.
výstup: prezentace / poster - lze i s ukázkou včelích produktů
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
otázky: Co vlastně včelař dělá? Jak se liší jeho činnost v různých ročních obdobích? Čím je prospěšný společnosti?
nosné body: kalendárium včelaře, opylování, včelí produkty, jaro, léto, podzim zima
zdroje: včelí produkty, zprávy ze včelnice; doporučená literatura
nahoru

Včelí produkty

cíl: Seznámení se včelími produkty a jejich využitím.
výstup: poster / prezentace / ukázka
stupeň a předměty: 1. i 2. stupeň ZŠ - Přírodopis, Biologie, Rodinná výchova, Člověk a příroda, Člověk a zdraví
otázky: Jaké včelí produkty využívá člověk? Jak vznikají? Jak je lze využít?
nosné body: med, pyl, vosk, propolis, mateří kašička, jed
Nabízí se možnost ochutnávky, ukázek případně i návštěvy ukázkové včelnice (koná-li se projektový den v zoo či ekocentru).
zdroje: med, včelí vosk, pyl, propolis, mateří kašička, včelí jed, opylování, včelí maso, doporučená literatura
jednodruhové medy
nahoru

Užitečnost včel

cíl: Seznámení s prospěšností včely medonosné a včelařství.
výstup: prezentace / poster - lze i s ukázkou včelích produktů
stupeň a předměty: 1. a 2. stupeň ZŠ - Přírodopis, Biologie, Vlastivěda, Ekologie, Člověk a příroda
otázky: Je včela užitečná pro člověka? Jak? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi chovem včel a ostatních hospodářských zvířat?
nosné body: opylování, včelí produkty, specifická domestifikace
zdroje: včelí produkty doporučená literatura
nahoru

Dělba práce ve včelstvu

cíl: Seznámení se sociálním společenstvem hmyzu a organizací jeho činnosti.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Kdo má co ve včelstvu na starost? Jaké práce vykonávají dělnice? Jak je činnost dělnic závislá na jejich stáří? Čím je činnost včelstva řízena?
nosné body: matka, trubec, dělnice, krmička, stavitelka, létavka, strážkyně, super-organismus
zdroje: životní cyklus matky, dělnice a trubce; doporučená literatura
nahoru

Komunikace a orientace včel

cíl: Seznámení s vyspělou komunikací a orientací včely medonosné
výstup: prezentace /poster
stupeň a předměty: ZŠ i SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Jak mezi sebou včely komunikují? Co jsou to feromony? Kdo řídí činnost včelstva? Jak se včely orientují v prostoru? Podle čeho poznají změny ročních období?
nosné body: včelí tanečky, feromony, orientace podle slunce, délka dne
zdroje: doporučená literatura
nahoru

Opylování

cíl: Uvědomění si důležitosti opylovací činnosti včel.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Proč je opylování včelami důležité? Existují jiní opylovači než včela medonosná? Jaké jsou výhody včely medonosné? Jaký je rozdíl v opylování v pestré krajině a krajině s velkofarmami (ČR vs. USA)? Jak se opylovávají velké skleníky? Co lidé pro opylení dělají?
nosné body: hmyzosnubné rostliny, zvýšení výnosů, kočování, čmeláci, včely - samotářky, chov čmeláků
zdroje: opylování, doporučená literatura
nahoru

Rojení včel

cíl: Seznámit se s příčinami a důsledky včelího rojení.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Proč se včely rojí? Co to přináší včelaři? Jsou roje nebezpečné?
nosné body: rozmnožování, nedostatek prostoru, nové hnízdo, chytání roje
zdroje: rojí se včely, květen - měsíc rojů, fotobanka - roje, doporučená literatura
nahoru

Šlechtění včel

cíl: Seznámit se se způsoby šlechtění včel.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Proč se včely šlechtí? Jakým způsobem? Čím je šlechtění specifické ve srovnání s ostatními hospodářkými zvířaty? Jak to, že trubec nemá otce?
nosné body: bodavost, rojivost, rozbíhavost, medný výnos, trubčí shromaždiště, inseminace
zdroje: rojení včel, fotobanka - inseminace včel, doporučená literatura
nahoru

Vaření s medem

cíl: Seznámení s možnostmi využití medu v kuchyni.
výstup: pokrm / prezentace / poster
stupeň a předměty: ZŠ i SŠ - Rodinná výchova, Člověk a zdraví
otázky: Jaké je tradičně i netradičně využíván med v kuchyni? Proč je vhodné med často používat? Které recepty tě zaujaly? Jak se s medem vaří?
nosné body: sladká jídla, slaná jídla, nápoje, složení medu, zdravá výživa, kvalita stravy
zdroje: složení medu; krystalizace medu; jednodruhové medy; doporučená literatura
nahoru

Výrobky ze včelího vosku

cíl: Seznámení se včelím voskem a jeho využitím. Prolnutí teorie s praxí.
výstup: prezentace / poster / ukázka
stupeň a předměty: ZŠ i SŠ - Technické práce, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
otázky: Na co se využívá včelí vosk? Jaký je rozdíl ve využívání v minulosti a současnosti? Jak se včelí vosk získává?
nosné body: svíčky, odlitky, potravinářství, sadařství, lékařství, kosmetika, ochrana nábytku, impregnace
Nabízí se vlastní výroba stáčených svíček z mezistěn - například před vánocemi.
zdroje: včelí vosk, doporučená literatura
nahoru

Krém na boty

cíl: Vlastnoručně vyrobit krém na boty.
výstup: krém na boty / prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ i SŠ - Technické práce, Člověk a svět práce
otázky: Lze vyrobit krém na boty v domácích podmínkách? Jaké je jeho složení?
nosné body: recepty, technologie, bezpečnost, využití
zdroje: včelí vosk, doporučená literatura
nahoru

Historie včelařství

cíl: Seznámení s vývojem včelařství.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Dějepis, Historie, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
otázky: Jak a kdy vzniklo včelařství? Jaké důležité vynálezy jej ovlivnily? Jakými fázemi vývoje prošlo?
nosné body: náhodné vykrádání hnízd, brtnictví, včelařství, klát, košnice, nástavkový úl, rámek, medomet
zdroje: historie včelařství,doporučená literatura
nahoru

Geografie včelařství

cíl: Seznámení s regionálními odlišnostmi ve včelařství
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Zeměpis, Geografie, Ekologie, Člověk a příroda
otázky: Jak se včelaří v Africe? A jak v Asii? A v Severní Americe? Co je zde hlavním produktem? Jaké úly se ve světě používají? A jaké u nás?
nosné body: včelí plod, hliněné úly, brtnictví, velkovčelaření, malovčelaření, druhy včel, langstroth, 39x24 cm
zdroje: doporučená literatura
nahoru

Druhy včel

cíl: Seznámení s dalšími hospodářsky využívanými druhy včel - případně s důsledky jejich přesunů. Plemena včely medonosné.
výstup: prezentace / poster
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Zeměpis, Geografie, Ekologie, Člověk a příroda
otázky: Jaké sociální druhy včel žijí na Zemi? Čím jsou odlišné? Jak se s nimi včelaří? Jaké jsou důsledky přesunů mimo přirozený region výskytu? Čím se liší jednotlivá plemena včely medonosné?
nosné body: včela indická, včela květná, včela zlatá, bezžihadlové včely, včela medonosná - tmavá - kraňská - italská (vlašská) - kavkazská - buckfastská, varroáza, tumidóza, afrikanizované včely
zdroje: doporučená literatura
nahoru

Sociální druhy hmyzu

cíl: Seznámení se sociálními druhy hmyzu.
výstup: prezentace / poster - nabízí se možnost realizace při návštěvě zoologické zahrady či včelnice
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Přírodopis, Biologie, Člověk a příroda
otázky: Co to je "sociální druh hmyzu"? Jaké druhy hmyzu jsou sociální? Čím jsou specifické? Jaké jsou stupně sociálního vývoje?
nosné body: včely, čmeláci, vosy, mravenci, termiti
zdroje: doporučená literatura
nahoru

Entomofágie

cíl: Poznání odlišných kultur na příkladu využití včelích produktů.
výstup: prezentace / poster + nabízí se možnost ochutnávky či ukázky
stupeň a předměty: 2. stupeň ZŠ a SŠ - Zeměpis, Geografie, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
otázky: Co je to entomofágie? Jak souvisí se včelařstvím? Jaké jsou důvody pojídání hmyzu v různých částech světa? Proč je entomofágie v Evropě a Severní Americe obtížně přijatelná?
nosné body: zdroj bílkovin, delikatesa, kulturní odlišnosti
zdroje: včelí maso, doporučená literatura
nahoru
Máte-li nápad na další projektový den, napište nám - .
Vaše připomínky či tipy také vítáme - pomáhají zlepšit servis, který tyto stránky nabízejí.